CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG


Data Analyst
Số lượng: 2
Nơi làm việc: Quận 5
Loại hình: Full time
Thực tập lãnh đạo
Số lượng: 5
Nơi làm việc: Quận 5
Loại hình: Full time
Performance Marketing
Số lượng: 2
Nơi làm việc: Quận 5
Loại hình: Full time
Nhân viên thu phí
Số lượng: 10
Nơi làm việc: Toàn quốc
Loại hình: Full time
Chi nhánh trưởng tập sự
Số lượng: 5
Nơi làm việc: Toàn quốc
Loại hình: Full time
Thẩm định thực địa
Số lượng: 5
Nơi làm việc: Toàn quốc
Loại hình: Full time